(SŁ)Pracownik administracyjno-biurowy

Proszę o kontakt

biuro i administracja
31/08/2018
Kraj: Polska
Region: pomorskie
Miasto: Słupsk
Opis:

Projekt skierowany jest do:
-osób powyżej 30 roku życia
-osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
- osób zamieszkujących Słupsk i okolice,
- osób długotrwale bezrobotnych ;
- osób niepełnosprawnych,
- osoby powyżej 50 roku życia;
-osoby o niskich kwalifikacjach
- osób biernych zawodowo;
Dla każdego uczestnika :
-stypendium szkoleniowe 530 zł, szkolenie z zakresu : pracownik biurowy (80h)
- catering,
-stypendium stażowe 997 zł/ miesiąc
-zwrot kosztów dojazdu,
-Ubezpieczenie NNW,
-Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres: icr.gabrielagryzio@o2.pl
PROJEKT „Nie zostawaj bez pracy” RPPM.05.02.02-22-0029/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie Działanie 05.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Poddziałanie 05.02.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest
Podziel się Ważna informacja