Staż wakacyjny dla osób z niepełnosprawnością

2,000 zł

biuro i administracja
15/07/2018
Kraj: Polska
Region: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Opis:

Szukasz pracy? Stażu? Martwisz się, że nie masz doświadczenia, bądź jest ono znikome?

Chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje? Chciałbyś odkryć swój potencjał zawodowy?

FUNDACJA SUSTINAE zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w
projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - „Student, absolwent, specjalista –
zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku
pracy”.

W ramach projektu uczestnikom oferujemy następujące formy wsparcia:

diagnozę preferencji zawodowych
zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery
wsparcie asystenta rynku pracy (kontakt z pracodawcami, wsparcie w procesie rekrutacji)
warsztaty treningu pracy


W zależności od indywidualnych kompetencji oferujemy dodatkowo dla osób z orzeczeniem w stopniu znacznym i umiarkowanym:

odbycie szkoleń specjalistycznych lub kursów językowych
płatny 4 – miesięczny staż zawodowy w wysokości 2000 zł brutto
brutta/miesiąc zarówno w działach administracyjnych (tj.: HR, Customer
Care, Promocja i marketing) oraz technicznych (m.in. IT, produkcja) lub
innych.


Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:

posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
posiadają status studenta ostatniego roku studiów (I, II, III stopnia)
lub status absolwenta (lic., mgr., doktoranckich) krakowskiej lub
warszawskiej uczelni wyższej uzyskany nie wcześniej niż 24 miesiące
przed dniem przystąpienia do projektu
są osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo lub poszukującymi pracy


Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do przesłania zgłoszenia przez portal.

Informacje o projekcie, regulamin i wzory dokumentów rekrutacyjnych
dostępne są na stronie Fundacji: https://www.fundacjasustinae.org.W związku z przesłaniem nam danych osobowych w celach rekrutacyjnych informujemy, że:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Sustinae z
siedzibą przy ul. Szlak 65, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS pod nr 0000426103, NIP: 6762457416, REGON: 122610942

2) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych i
będą przechowywane do czasu otrzymania żądania ich usunięcia.

3) Dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów zewnętrznych
świadczących Administratorowi usługi kadrowe i rachunkowe a także
organizatorom projektów w których uczestniczy administrator oraz
podmiotom na rzecz których administrator świadczy usługi w ramach
projektów.

5) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych. Skorzystanie z uprawnień przysługujących w stosunku do
Administratora może zostać wykonane poprzez złożenie odpowiedniego na
adres Administratora. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Link do Twojej Strony: https://www.facebook.com/sustinae
Numer kontaktowy: 883 340 212
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest
Podziel się Ważna informacja