Georadar – Geofizyka –Badania georadarowe – Metoda elektrooporowa - Sejsmika refleksyjna

1 zł

inne usługi
06/06/2017
Kraj: Polska
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Obszar miasta: Rzeszów
Adres: Jana Pawła II 106/1/1
Opis:

Oferujemy wykonanie badań georadarowych w celu:


·         lokalizacji infrastruktury podziemnej
   (np. rury, kable, studnie, dreny etc.)


·         lokalizacji elementów budowlanych


   (np. stare fundamenty, piwnice, podziemne zbiorniki etc.)


·         lokalizacji pustek naturalnych i sztucznych
   (tuneli, wykopów, chodników kopalnianych)


·         badania z zakresu geologii inżynierskiej


·         bezinwazyjne badania archeologiczne


·         badania dróg, lotnisk, nasypów kolejowych


·         monitoring środowiska w rejonie składowisk odpadów oraz oczyszczalni ścieków


Dysponujemy najlepszym na rynku georadarem szwedzkiej firmy MALA: ProEx, wraz z antenami 250 MHz, 500MHz oraz 800MHz.


 


Ponadto oferujemy wykonanie badań metodą elektrooporową w celu:


·         rozpoznanie warunków występowania i głębokości zalegania warstw wodonośnych


·         określenie stref nawodnionych


·         monitoring wód gruntowych – Poszukiwanie zanieczyszczeń


·         poszukiwanie wód w strefach „bezwodnych”


 


Badania wykonujemy na terenie całej Polski w konkurencyjnych cenach, szybko i rzetelnie.


 


Zapraszamy do kontaktu:


Tel.574-496-072


e-mail: biuro@gpradar.pl


 


www.gpradar.pl

Link do Twojej Strony: www.gpradar.pl
Numer kontaktowy: 574-496-072
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest
Podziel się Ważna informacja