Technik Administracji - BEZPŁATNY KIERUNEK !

Darmowe

nauka i edukacja
16/12/2015
Kraj: Polska
Region: opolskie
Miasto: Opole
Opis:

TYTUŁ ZAWODOWY  


Technik administracji


Okres kształcenia:


2 lata


Tryb nauczania:


zaoczny, weekendowy


 


CO NAS WYRÓŻNIA


•wysoka zdawalność


•brak odpłatności za kierunek


•dużo zajęć praktycznych


•najlepsi wykładowy z wieloletnim doświadczeniem


•zapewniamy miejsca praktyk


•sprawna organizacja zajęć


•zniżki na szkolenia dodatkowe w ramach wybranego kierunku


•referencje dla pracodawcy


•zniżki do naszych partnerów


 


PRZEDMIOTY


•Podstawy prawa cywilnego


•Podstawy prawa pracy


•Podstawy prawa administracyjnego


•Wykonywanie pracy biurowej


•Język obcy w administracji


•oraz wiele innych praktycznych zajęć


     


MIEJSCA PRACY


•urzędy gminy, urzędy miasta oraz inne instytucje państwowe


•biura firm i przedsiębiorstw


•organizacje pozarządowe


    


DLA KOGO KIERUNEK


•osób zamierzających podjąć pracę w biurach i urzędach


•zamierzających prowadzić własną firmę


•zgłębić fachową wiedzę


     


   


JAKO TECHNIK ADMNISTRACJI BĘDZIESZ PRZYGOTOWANY DO:


•prac związanych z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym;


•będziesz sporządzał sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań;


•opracowywał projekty  aktów administracyjnych;


•prowadził postępowania kończące się wydaniem decyzji administracyjnej;


•przygotowywał  projekty  umów cywilnoprawnych;


•planował i organizował narady, zebrania, konferencji i sesji;


•prowadził  podstawową dokumentację księgową, planował koszty i przychody, gospodarował majątkiem oraz nadzorował innych pracowników. 


 


 

Numer kontaktowy: 604401157
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest
Podziel się Ważna informacja