OC weterynarza

570 zł

usługi finansowe
19/06/2015
Kraj: Polska
Region: małopolskie
Miasto: Kraków
Obszar miasta: Bieżanowska 47A/1
Adres: 30-812
Opis:

Szanowni państwo,

Poniżej przedstawiam propozycję ubezpieczenia OC zawodu jakim jest weterynarz .
Suma ubezpieczenia to  50 000 zł .

Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące następstwem: czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej lub  niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Zakresem objęte są czynności lekarza weterynarii, technika weterynarii . 

Składka 570 zł.

Jeśli są Państwo zainteresowani to zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 884 800 822

Link do Twojej Strony: www.konsulting4u.pl
Numer kontaktowy: 884800822
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest
Podziel się Ważna informacja