Utylizacja drewnianych podkładów kolejowych

Proszę o kontakt

utylizacja
22/08/2018
Kraj: Polska
Region: lubuskie
Miasto: Międzyrzecz
Adres: Ul. Zakaszewskiego 2, 66-300 Międzyrzecz
Opis:

Zakład Gospodarowania Infrastrukturą Kolejową Sp. z o.o. zajmuje się bezpiecznym, sprzyjającym środowisku oraz LEGALNYM odbiorem wycofanych z eksploatacji drewnianych podkładów kolejowych.

Odbieramy podkłady każdej klasy w tym również "szrot", "drzazgi", a także podrozjazdnice i mostownice.

Podkłady kolejowe, impregnowane olejem kreozotowym zawierającym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, są odpadem niebezpiecznym z powodu zawartości silnie toksycznych i rakotwórczych substancji chemicznych, takich, jak: antracen, fluoren, fenantren, benzo(a)antracen oraz benzo(a)piren. Substancje te są bardzo szkodliwe, zarówno dla środowiska naturalnego jak i zdrowia ludzi.

Przechowywanie, wykorzystywanie w ogródkach czy palenie wycofanych z eksploatacji drewnianych podkładów kolejowych jest poważnym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt. Skaża glebę, powietrze, przyczynia się do powstawania SMOGU a także uwalnia do atmosfery silnie trujące i rakotwórcze związki chemiczne.

Nie pozwól na to! Bądź społecznie odpowiedzialny!

Posiadamy stosowne decyzje administracyjne (dot. kodu 17 02 04*).
Organizujemy transport.
Odbieramy podkłady z dowolnego miejsca kraju.

Odwiedź naszą stronę internetową (zgik.pl) i zapoznaj się z ofertą.

Numer kontaktowy: 508309757
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest
Podziel się Ważna informacja